NASZA SZKOŁA CZEKA NA CIEBIE.  

   

fb

   

Urząd Miejski  

   

Edukacja przez Szachy  

 

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Statystyki  

2261283
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
W ostatnim tygodniu
W tym miesiącu
W ostatnim miesiącu
Wszystkie dni
1077
2157
15419
13477
41991
57878
2261283

Forecast Today
1824

Online (15 minutes ago):20
20 guests

Twoje IP:54.210.223.150
   

POLinfo  

   

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej Łąkowa 6

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Jana Bytnara "Rudego" w Mielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 13 w Mielcu.

  • Data publikacji strony internetowej: 2013-12-09.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Materiały wideo nie posiadają napisów gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarujemy dołożenie starań, aby zamieszczane na stronie materiały i funkcjonalności spełniały wytyczne związane z dostępnością.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na Stronie internetowej wprowadzono możliwość:

  • stosowania kontrastu kolorystycznego
  • stosowania tekstów alternatywnych
  • dostosowania kodu strony
  • regulację przejrzystości tekstu
  • czytnik głosowy tekstu

Możliwa zmiana rozmiaru strony:

Przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok –

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Brak pułapki na klawiaturę.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.

Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wiesław Zieliński , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 177875554. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 13 w Mielcu, ul. Łąkowa 6

1. Przed budynkiem nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. 2. Budynek nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich, którym można dostać się do wejścia do szkoły, drzwi nie otwierają się automatycznie.

3. Schody prowadzące na niski parter i wyższe piętra nie posiadają podjazdów.

4. W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

5. Budynek nie posiada windy.

6. Budynek jest wyposażony w poręcze ułatwiające przemieszczanie między kondygnacjami. 7. Wejście główne do budynku jest wyposażone w drzwi umożliwiające przejazd wózków inwalidzkich.

8. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.

9. Przy wejściu do budynku można bezpośrednio załatwić lub otrzymać pomoc w załatwieniu spraw realizowanych w szkole.

Tłumacz języka migowego:

Szkoła Podstawowa nr 13 w Mielcu poprzez współprace z Urzędem Miejskim w Mielcu zapewnia bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw urzędowych dla osób z dysfunkcjami narządu słuchu w trzech metodach komunikowania się:

•język polski migowy (PJM)

•system językowo-migowy (SJM)

•sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)

Osoby uprawnione, które wyrażają chęć skorzystania z pośrednictwa tłumacza są proszone o zgłoszenie takiej potrzeby w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 13. Zgłoszenie takiej potrzeby powinno nastąpić co najmniej na 3 dni robocze przed wybranym przez siebie terminem. Zgłoszenie można dostarczyć w wybrany sposób:

•osobiście do Szkoły Podstawowej nr 13 im. Jana Bytnara „Rudego” w Mielcu ul. Łąkowa 6. •pisemnie pocztą tradycyjną lub kurierską pod adresem Szkoła Podstawowa nr 13 w Mielcu , 39-300 Mielec, ul Łąkowa 6

•pocztą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

   
© by Sp13.