fb

   

Urząd Miejski  

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Statystyki  

3379488
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
W ostatnim tygodniu
W tym miesiącu
W ostatnim miesiącu
Wszystkie dni
716
1354
3523
13068
3523
51839
3379488

Forecast Today
1512

Online (15 minutes ago):26
26 guests

Twoje IP:44.192.115.114
   

Szukaj w serwisie...  

   

Nr telefonu  17 787 55 64

Świetlica pracuje w godz:

Poniedziałek – 06:00 – 08:00;  11:30 – 16:30

Wtorek – 06:00 – 08:00;  11:30 – 16:30

Środa - 06:00 – 08:00;  11:30 – 16:30

Czwartek - 06:00 – 08:00;  11:30 – 16:30

Piątek - 06:00 – 08:00;  11:30 – 16:30

Świetlica szkolna prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną w 4 grupach.

Zajęcia świetlicowe, w których uczestniczą głównie uczniowie klas I-III ukierunkowane są na: współżycie i współdziałanie w grupie, kształtowanie postaw prorodzinnych, proekologicznych i patriotycznych, wyrabianie nawyków higieny i czystości oraz upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej. Nauczyciele pomagają uczniom mającym trudności w nauce wyrównywać braki edukacyjne. W pracy wychowawczej stosują elementy socjoterapii, ale podstawową działalnością świetlicy jest rozwijanie zamiłowań i zainteresowań dzieci oraz właściwe zagospodarowywanie czasu wolnego. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach teatralnych, tanecznych, muzycznych, plastyczno- technicznych, sportowych, informatycznych. Na świetlicy prowadzone są także programy edukacyjne „Cisza lubię to”, ora „Szkoła promująca zdrowie”. Świetlica bierze także udział w ogólnopolskich akcjach: Cała Polska czyta dzieciom- propagująca czytelnictwo, Zachowaj trzeźwy umysł, Zbiórka nakrętek, Góra grosza, Razem na Święta. Wychowankowie nasi mają też czas do własnej dyspozycji, który mogą przeznaczyć na zabawy w gronie rówieśników, wykorzystując w nich liczne gry i zabawki.

Na świetlicy pracują nauczyciele:

Kierownik:

mgr Agnieszka Zielińska

Wychowawcy:

mgr Katarzyna Kozak

mgr Paulina Michońska-Skrzypek

mgr Ewa Oleksiewicz

mgr Angelika Romanek

mgr Anna Tomczyk

mgr Urszula Bar

mgr Marta Nagaduś-Dziekan

mgr Barbara Stępień

mgr Małgorzata Pazdro

mgr Lucyna Kalkowska

mgr Jarosław Surowiec

mgr Robert Nowak

mgr Anna Żmuda

Harmonogram dnia

06:00 - 07:45    Przychodzenie dzieci do świetlicy; spożywanie porannego posiłku; zabawy w grupach koleżeńskich;

07:00 - 08:00   Porządkowanie sali oraz wyjście na zajęcia lekcyjne.

11:30 – 13:30  Powrót dzieci po zajęciach lekcyjnych; spożywanie obiadu na jadalni; zabawy w grupach koleżeńskich.

13:30 – 14:15  Zajęcia programowe w grupach.

14:15 – 15:00  Odrabianie zadań domowych.

15:00 – 16:00   Zabawy w grupach koleżeńskich.

 

16:00 – 16:30   Porządkowanie sal i wyjście wychowanków do domu.

REGULAMIN ŚWIETLICY

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele
i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły
z uwzględnieniem procedur Covid-19. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć.

 1. Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne.

3. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie składanych przez rodziców kart zgłoszeń.

4.   Ze świetlicy szkolnej korzystają uczniowie, których rodzice pracują zawodowo.

 1. W świetlicy szkolnej mogą przebywać tylko uczniowie zapisani i nie mających objawów chorobowych .
 2. Świetlica szkolna nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji ewentualnego zarażenia się mojego dziecka wirusem Sars-CoV-2.
 3. Świetlica czynna jest codziennie (oprócz sobót i niedziel) w godzinach od 6:20. do 7.50 oraz od 11.30 do 17.00.
 4. Nauczyciele świetlicy odpowiadają za bezpieczeństwo tylko tych uczniów, którzy w danym dniu zgłosili się na świetlicę.
 5. Uczniowie przebywający na świetlicy mogą być wybierani przez rodziców lub inne osoby   upoważnione (co zostało odnotowane w karcie zgłoszeń) do godziny 17:00.

 1. Uczniowie samodzielnie wracający do domu, muszą posiadać pisemną zgodę (oświadczenie) od rodzica/opiekuna prawnego, która zostaje dołączona do dokumentacji świetlicy.

 1. Nie dopuszcza się zwolnienia z zajęć ani opuszczenia świetlicy szkolnej wyłącznie na podstawie kontaktu telefonicznego z rodzicami/opiekunami prawnymi.
  1. Uczniowie przebywający na świetlicy mają prawo do:
 • życzliwego, podmiotowego traktowania;
 • rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień;
 • uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;
 • uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach;
 • korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, sprzętu sportowego.

10. Uczniowie przebywający na świetlicy mają obowiązek:

 • zachowywać się kulturalnie;
 • kategorycznie przestrzegać procedur związanych z Covid-19;
 • dbać o ład i porządek oraz wyposażenie świetlicy;
 • stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły;
 • informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy;
 • zgłaszać wychowawcom wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie;
 • zgłaszać wychowawcom wszelkie niestosowne zachowania wobec ucznia;
 • aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

Załączniki:

Nr 1. Oświadczenie

Nr 2 Karta zgłoszenia dziecka na świetlicę

 

 

Świetlica szkolna

Nr telefonu  17 787 55 64

Świetlica pracuje w godz:

Poniedziałek – 06:00 – 08:00;  11:30 – 16:30

Wtorek – 06:00 – 08:00;  11:30 – 16:30

Środa - 06:00 – 08:00;  11:30 – 16:30

Czwartek - 06:00 – 08:00;  11:30 – 16:30

Piątek - 06:00 – 08:00;  11:30 – 16:30

Świetlica szkolna prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną w 4 grupach.

Zajęcia świetlicowe, w których uczestniczą głównie uczniowie klas I-III ukierunkowane są na: współżycie i współdziałanie w grupie, kształtowanie postaw prorodzinnych, proekologicznych i patriotycznych, wyrabianie nawyków higieny i czystości oraz upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej. Nauczyciele pomagają uczniom mającym trudności w nauce wyrównywać braki edukacyjne. W pracy wychowawczej stosują elementy socjoterapii, ale podstawową działalnością świetlicy jest rozwijanie zamiłowań i zainteresowań dzieci oraz właściwe zagospodarowywanie czasu wolnego. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach teatralnych, tanecznych, muzycznych, plastyczno- technicznych, sportowych, informatycznych. Na świetlicy prowadzone są także programy edukacyjne „Cisza lubię to”, ora „Szkoła promująca zdrowie”. Świetlica bierze także udział w ogólnopolskich akcjach: Cała Polska czyta dzieciom- propagująca czytelnictwo, Zachowaj trzeźwy umysł, Zbiórka nakrętek, Góra grosza, Razem na Święta. Wychowankowie nasi mają też czas do własnej dyspozycji, który mogą przeznaczyć na zabawy w gronie rówieśników, wykorzystując w nich liczne gry i zabawki.

Na świetlicy pracują nauczyciele:

Kierownik:

mgr Agnieszka Zielińska

Wychowawcy:

mgr Katarzyna Kozak

mgr Paulina Michońska-Skrzypek

mgr Ewa Oleksiewicz

mgr Angelika Romanek

mgr Anna Tomczyk

mgr Urszula Bar

mgr Marta Nagaduś-Dziekan

mgr Barbara Stępień

mgr Małgorzata Pazdro

mgr Lucyna Kalkowska

mgr Jarosław Surowiec

mgr Robert Nowak

mgr Anna Żmuda

Harmonogram dnia

06:00 - 07:45    Przychodzenie dzieci do świetlicy; spożywanie porannego posiłku; zabawy w grupach koleżeńskich;

07:00 - 08:00   Porządkowanie sali oraz wyjście na zajęcia lekcyjne.

11:30 – 13:30  Powrót dzieci po zajęciach lekcyjnych; spożywanie obiadu na jadalni; zabawy w grupach koleżeńskich.

13:30 – 14:15  Zajęcia programowe w grupach.

14:15 – 15:00  Odrabianie zadań domowych.

15:00 – 16:00   Zabawy w grupach koleżeńskich.

16:00 – 16:30   Porządkowanie sal i wyjście wychowanków do domu.

REGULAMIN ŚWIETLICY

Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje  cele
i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły z uwzględnieniem procedur Covid-19. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć.

Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne.

Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie składanych przez rodziców kart zgłoszeń.

Ze świetlicy szkolnej korzystają uczniowie, których rodzice pracują zawodowo.

W świetlicy szkolnej mogą przebywać tylko uczniowie zapisani i nie mających objawów chorobowych .

Świetlica szkolna nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji ewentualnego zarażenia się mojego dziecka wirusem Sars-CoV-2.

Nauczyciele świetlicy odpowiadają za bezpieczeństwo tylko tych uczniów, którzy w danym dniu zgłosili się na świetlicę.

Uczniowie przebywający na świetlicy mogą być wybierani przez rodziców lub inne osoby    upoważnione (co zostało odnotowane w karcie zgłoszeń) do godziny 16:30.

Uczniowie samodzielnie wracający do domu, muszą posiadać pisemną zgodę (oświadczenie) od rodzica/opiekuna prawnego, która zostaje dołączona do dokumentacji świetlicy.

Nie dopuszcza się zwolnienia z zajęć ani opuszczenia świetlicy szkolnej wyłącznie na podstawie kontaktu telefonicznego z rodzicami/opiekunami prawnymi.

Uczniowie przebywający na świetlicy mają prawo do:

·         życzliwego, podmiotowego traktowania;

·         rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień;

·         uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;

·         uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach;

·         korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, sprzętu sportowego.

Uczniowie przebywający na świetlicy mają obowiązek:

·         zachowywać się kulturalnie;

·         kategorycznie przestrzegać procedur związanych z Covid-19;

·         dbać o ład i porządek oraz wyposażenie świetlicy;

·         stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły;

·         informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy;

·         zgłaszać wychowawcom wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie;

·         zgłaszać wychowawcom wszelkie niestosowne zachowania  wobec ucznia;

·         aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

Załączniki:

Nr 1. Oświadczenie

Nr 2 Karta zgłoszenia dziecka na świetlicę

 

 

 

 

Załącznik nr 1.

[Świetlica szkolna podaje wzór oświadczenia na podstawie, którego dzieci  będą wypuszczane ze świetlicy szkolnej. Inne zwolnienia nie będą respektowane. Wszelkich informacji świetlica szkolna udziela pod numerem telefonu: 177875564]

 

Oświadczenie

Ja niżej podpisani, oświadczamy, że bierzemy na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka…………………………………………………………………………………………………………………………… w drodze ze świetlicy szkolnej do domu.

Dziecko samodzielnie opuści świetlicę  o godzinie…………………. , w dniu……………………….. .

Ponadto zobowiązuję się pisemnie zgłaszać nauczycielom grupy fakt niezaplanowanych zmian powierzenia opieki nad naszym dzieckiem.

           

Data………………………………………..

Podpis rodziców………………………………………….

 

 

Załącznik nr 2.

   
© by Sp13.